NAZOVITE NAS

+385 91 9452 517

E-MAIL

info@terra-promessa.hr

Spectro Scientific

Američki Spectro Scientific je jedan od najvećih dobavljača instrumennata za analizu mazivih ulja, goriva i tekućina za industriju, vojsku i laboratorije. Imaju široku lepezu instrumenata za analizu tekućina za procjenu stanja strojeva i maziva na terenu i u laboratorijima. Instrumenti daju kritične podatke o stanju strojeva i mogu dati rano upozorenje o kvaru opreme. Njihova osnovna djelatnost je analiza mazivih ulja i masti, analiza goriva i analiza ulja u vodi.

Analizatori mazivih ulja (Oil Analyzers)

MiniLab

sustav s do 4 jednostavna analizatora, osigurava jednostavnu i brzu analizu u laboratoriju i na terenu.

MicroLab 40 On-site Oil Analyzer

u jednom kučištu je automatizirani sustav s softverskom kontrolom za kompletnu analizu mazivih ulja, primjenjivo za svaku flout strojeva i vozila.

FieldLab 58

baterijski prijenosni sustav za brzu i jednostavnu terensku analizu mazivih ulja.

SpectroOil 100

RDE-OES elementarni analizator za pouzdanu i preciznu analizu elementarnog sastava mazivih ulja, rashladnih tekućina, lakih i teških goriva, mazivih masti i procesne vode.

SpectrOil M

elementarni analizator za vojnu primjenu (otporan na šokove i vibracije i ostale okolišne testne standard). Može biti pozicioniran praktički na najteže terene, i nadalje će zadržati laboratorijsku točnost i osjetljivost.

LaserNet 200

omogućuje brzu i jednostavnu procjenu stanja strojeva u samo nekoliko minuta. Ispitivanjem samo nekoliko mililitara tekućine korisnici vide potpunu sliku istrošenosti stroja i kontaminacije česticama. Ovo korisniku omogućuje određivanje učinkovitosti filtracije, vrste trošenja koja se pojavljuje i promjene u koncentraciji željeznih krhotina.

FluidScan 1000 Handheld Infrared Oil Analyzer

Ručni infracrveni analizator ulja serije FluidScan® 1000 omogućuje izravno kvantitativno mjerenje stanja mazivih masti i ulja. Ima važnu ulogu u praćenju stanja stroja za proaktivno i prediktivno održavanje. Pomoću uređaja možete odrediti kada je ulje potrebno servisirati zbog degradacije kemijskog sastava ulja ili kontaminacije drugim tekućinama poput vode ili pogrešnog ulja.

FDM 6000 Portable Fuel Dilution Meter

prijenosni mjerač razrijeđenosti goriva koji određuje koncentraciju razrijeđenog goriva u uzorku mazivog ulja u roku od nekoliko minuta.

MiniVisc 3000 Portable Kinematic Viscometer

MiniVisc 3000 viskozimetri su prvi doista prijenosni kinematički viskozimetri bez otapala, kontrolirane temperature, koji pružaju mjerenja visoke točnosti za jednostavno otkrivanje varijacija viskoznosti uzrokovanih onečišćenjem, miješanjem i degradacijom ulja. Uređaji su dizajnirani za određivanje kinematičke viskoznosti na 40˚C na terenu za primjene gdje su trenutni rezultati ključni za određivanje ispravnosti kritične opreme.

FerroCheck 2000 Ferrous Wear Metal Measurement in Lubricants

FerroCheck 2000 prijenosni analizatori željeza nude točnost i praktičnost za mjerenje ukupnog sadržaja željeza u mazivom ulju i masti. Brzi i jednostavni za korištenje, uzorci se analiziraju za manje od 30 sekundi. Mali volumeni uzorka od samo 1,5 ml ulja ili 0,75 ml masti potrebni su za mjerenje sadržaja željeza u ppm koncentraciji. FerroCheck mjeri ukupni sadržaj željeza u malim česticama od uobičajenog trošenja stroja i velikim česticama tijekom abnormalnog trošenja.

T2FM 500 Laboratory Ferrography

SpectroT2FM 500 je kompletan analitički sustav za odvajanje i tumačenje trošenja i čestica onečišćenja u korištenim uljima za podmazivanje, hidrauličnim tekućinama, rashladnim tekućinama i gorivima.

Analizatori ulja u vodi/tlu (oil in Water/Soil Analyzers)

InfraCal 2 ATR-SP Oil in Water/Soil Analyzer

InfraCal model ATR-SP preporučuje se za mjerenje razine koncentracije ulja u vodi, TPH u tlu ili FOG-a u otpadnoj vodi kada se kao otapalo za ekstrakciju koristi heksan, pentan ili Vertrel MCA.

InfraCal 2 TRANS-SP oil in Water/Soil Analyzer

InfraCal 2 TRANS-SP preporučuje se za mjerenje razine koncentracije ulja u vodi, TPH u tlu ili FOG u otpadnoj vodi koristeći tradicionalne EPA metode 413.2 i 418.1 ili ASTM metodu D7066-04. Budući da se ekstrakt taloži u kvarcnu kivetnu ćeliju od 10 mm s teflonskim čepom, lagane i hlapljive komponente se zadržavaju za mjerenje. Precizno do 0,1 ppm.

Analizatori goriva i drugih uzoraka (Fuel/Other Analyzers)

SpectrOil 120 F Fuel Elemenat Analyzer

SpectrOil M Fuel Analyzer

InfraCal 2 ATR-B biodiesel in Diesel Analyzer

InfraCal 2 analizator mješavine biodizela za mjerenje postotka biodizela u dizelu idealno je rješenje gdje je potrebno brzo, precizno mjerenje na licu mjesta i kada je potrebna jedna ponavljana analiza mješavine biodizela.

infraCal 2 ATR-E Ethanol in Gasoline Analyzer

InfraCal 2 analizator mješavine etanola za mjerenje postotka etanola u benzinu idealno je rješenje gdje je potrebno brzo, precizno mjerenje na licu mjesta i kada je potrebna jedna ponavljana analiza mješavine etanola.